Landbousektor Voorsorgfonds.

Ons bemagtig jou sodat jy jou arbeidsmag kan bemagtig.

Oorsig

Ons verbeter reeds sedert 1991 die lewens van plaaswerkers en boere deur aan hulle aanpasbare risiko- en voorsorgfondsoplossings te bied. Ons lidmaatskap staan op meer as 20 000. Ons het onsself oor baie jare as 'n betroubare voorsorgfonds in die landbousektor gevestig.

Ons spesialiseer in risiko- en voorsorgfondsprodukte in die nismark van die landbou. Ons weet dat elke plaas of landboustruktuur anders is. Dit is waarom ons 'n unieke en veelsydige produk bied wat noodsaaklik is vir ons mark. Ons produk is uiters aanpasbaar en kan in 'n verskeidenheid van behoeftes voorsien terwyl dit eenvoudig genoeg is om administrasie te vergemaklik en koste te beperk.

Ons word ondersteun en bestuur deur 'n raad van trustees wat van Agri SA, TLU SA en die LWO afkomstig is, saam met professionele onafhanklike trustees.

Waarom Ons?

Kliënte kan hul eie produk volgens hul eie behoeftes ontwerp.

  • Ons maak dit vir jou moontlik om na die sosiale welstand van jou werknemers om te sien en om so gemoedsrus en vertroue te skep.
  • Ons vorm 'n eerlike en betroubare vennootskap met jou en ons bied waardevolle bedryfsadvies.
  • Ons maak die finansiële las van die bestuur van 'n groot arbeidsmag ligter wanneer risikofaktore voorkom.

Ons lewer deurlopend dienste wat op die behoeftes van werkgewers sowel as werknemers gerig is. Ons hou terselfdertyd by met wetgewing en bedryfstandaarde.

Produkte

Sien ons Produkte

Voorsorgfonds (Spaar)

Groei en beskerm die lid se spaargeld.

Sterftedekking

Bied 'n enkelbedragvoordeel.

Ongeskiktheidsdekking

In die landbousektor maak werknemers meestal op hul liggaamlike vermoëns staat. Ongeskiktheidsdekking bied gemoedsrus, sou iets onvoorsiens gebeur.

Begrafnisvoordeel

Dra by tot die begrafniskoste van die lid en nabye familie.

Dekking teen ongelukke en liggaamlike verlies

Ongelukke kan gebeur wanneer mense met vee en groot masjinerie werk.

Dekking vir seisoenwerkers

Bied dekking aan seisoenwerkers wat tydelike werk verrig.

Benodig meer insig oor hoe die LSVF u kan help?

Dienste

Sien ons Dienste

Prioritiseer eise vir onttrekkings en aftrede.

Jaarlikse lidvoordeelstate.

Ons bied begrafnisdekking aan uitgebreide families.

Ons help begunstigdes met eise en betalings.

Ons kan trustfondse vir begunstigdes opstel in geval van minderjariges.

Ons kan ledesessies vir groter groepe in Afrika-tale reël.

Begrafnis-uitbetalings kan binne 48 uur geskied indien ons al die nodige dokumente ontvang het.

Lede ontvang 'n deelnemingsertifikaat wanneer hulle by die fonds aansluit.

'n Bestuurskomiteevergadering kan een maal per jaar gereël word afhangende van hoeveel werknemers die kliënt het.

Laai ons brosjure af vir meer inligting.

Tariffs

Tariffs

To make provision for different needs, different benefit plans are offered. The benefit structures are set out in the tables below:

//set your background image

Tariewe

Om voorsiening te maak vir verskillede behoeftes, word verskillende voordeelplanne aangebied.

LOONPAKKETTE

Voordeelstruktuur vir kleiner werkgewers met minder as 40 werknemers in diens:

PLAN    A1  A2  C2 
 BYDRAE    R154.00   R154.00   R176.00   R198.00   R237.00   R396.00
STERFTEDEKKING  Dekking      R0.00      R14,000.00   R17,000.00   R20,000.00   R25,000.00   R35,000.00 
Premie  R0.00 R14.84 R18.02 R21.20 R26.50 R37.10

ENKELBEDRAG ONGESKIKTHEID

Dekking R0.00 R0.00 R0.00 R0.00 R25,000.00 R35,000.00
Premie  R 0.00 R0.00 R0.00 R0.00 R8.75 R12.25
ONGELUK:
STERFTE/VERLIES VAN LEDEMATE
 Dekking  R0.00   R14,000.00   R17,000.00   R20,000.00   R25,000.00   R35,000.00 
 Premie R 0.00 R4.06 R4.93 R5.80 R7.25 R10.15

BEGRAFNISDEKKING  

 Dekking R0.00 R12,000.00 R16,000.00 R19,000.00 R20,000.00 R30,000.00
 Premie R0.00 R21.96 R29.28 R34.77 R36.60 R54.90
ADMIN FOOI    Lid fooi R18.11 R18.11 R18.11 R18.11 R18.11 R18.11
 Konsultasie fooi R8.86 R8.86 R10.12 R11.39 R13.63 R22.77
MIN TOTALE KOSTE     R26.97 R67.83 R80.46 R91.27 R110.84 R155.28
NETTO BYDRAE    R127.03  R86.17 R95.54 R106.73 R126.16 R240.72
% VAN BYDRAE    82.49%  55.95%  54.28%  53.90%   53.23%  60.79%

SALARISPAKKETTE

Die onderstaande planne is beskikbaar vir werknemers wat 'n minimum salaris van R10 000 per maand verdien. (Werkgewer met minder as 40 werknemers):

PLAN    SAL1  SAL2  SAL3  SAL4 
 BYDRAE    R525.00  R787.00   R1,050.00   R2,625.00 
STERFTEDEKKING  Dekking      R100,000.00      R150,000.00   R200,000.00   R500,000.00 
Premie  R55.00 R82.50 R110.00 R275.00

ENKELBEDRAG ONGESKIKTHEID

Dekking R100,000.00 R150,000.00 R200,000.00 R500,000.00
Premie  R28.00 R42.00 R56.00 R140.00
ONGELUK:
STERFTE/VERLIES VAN LEDEMATE
 Dekking  R50,000.00   R75,000.00  R100,000.00   R250,000.00 
 Premie R6.50 R9.75 R13.00 R32.50

BEGRAFNISDEKKING  

 Dekking R35,000.00 R35,000.00 R35,000.00 R35,000.00
 Premie R43.05 R43.05 R43.05 R43.05
ADMIN FOOI    Lid fooi R18.11 R18.11 R18.11 R18.11
 Konsultasie fooi R30.19 R45.25 R60.38 R150.94
MIN TOTALE KOSTE     R180.85 R240.66 R300.54 R651.55
NETTO BYDRAE    R344.15  R546.34 R749.46 R1,965.40
% VAN BYDRAE    65.55%  69.42%  71.38%  74.87% 

AANPASBARE VOORDEELSTRUKTURE

AANPASBARE VOORDEELSTRUKTURE VIR GROOT WERKGEWERS MET MEER AS 40 WERKNEMERS.

AANPASBARE GROEPSRISIKO VOORDELE OPSIES OM VAN TE KIES:
KOSTE AS % VAN LOON
DOOD EN ONGESKIKTHEIDDEKKING VOORDEEL
OPSIE 1 1x JAARLIKSE LOON 1.00%
OPSIE 2 2x JAARLIKSE LOON 2.00%
OPSIE 3 3x JAARLIKSE LOON 3.00%
OPSIE 4 4x JAARLIKSE LOON 4.00%
KOSTE AS % VAN LOON
ONGELUKSVOORDEEL VIR DOOD OF LIGGAAMLIKE VERLIES VOORDEEL
OPSIE 1 1x JAARLIKSE LOON 0.19%
OPSIE 2 2x JAARLIKSE LOON 0.38%
OPSIE 3 3x JAARLIKSE LOON 0.56%
OPSIE 4 4x JAARLIKSE LOON 0.75%
KOSTE AS % VAN LOON
TYDELIKE ONGESKIKTHEIDSVOORDEEL VOORDEEL
75% VAN PENSIOENGEWENDE LOON 0.20%
BETALING VIR 6 MAANDE
1 MAAND WAGPERIODE
Familie begrafnisvoordele.

TARIEWE VIR 2020/2021
Familie begrafnis voordeel Voordeel Koste sonder opbetaalde voordeel Koste met opbetaalde voordeel
Werknemer R13 500 R18.00 R19.80
Gade R13 500
Kind tussen 14 en 21 jaar oud R13 500
Kind tussen 7 en 14 Jaar oud R6 750
Doodgebore baba tot 7 jaar oud R3 375
Familie begrafnis voordeel Voordeel Koste sonder opbetaalde voordeel Koste met opbetaalde voordeel
Werknemer R20 000 R27.00 R29.70
Gade R20 000
Kind tussen 14 en 21 jaar oud R20 000
Kind tussen 7 en 14 Jaar oud R10 000
Doodgebore baba tot 7 jaar oud R5 000
Familie begrafnis voordeel Voordeel Koste sonder opbetaalde voordeel Koste met opbetaalde voordeel
Werknemer R29 000 R36.00 R39.60
Gade R29 000
Kind tussen 14 en 21 jaar oud R29 000
Kind tussen 7 en 14 Jaar oud R14 500
Doodgebore baba tot 7 jaar oud R7 250
Familie begrafnis voordeel Voordeel Koste sonder opbetaalde voordeel Koste met opbetaalde voordeel
Werknemer R35 000 R45,00 R49,60
Gade R35 000
Kind tussen 14 en 21 jaar oud R35 000
Kind tussen 7 en 14 Jaar oud R17 500
Doodgebore baba tot 7 jaar oud R8 750

Vorms

Vorms.

Kontak

Kontak Ons

Skakel:

Bemarking Konsultant-
George Dreyer:
082 789 3436

Ondersteuning: (012) 845 0001

Laai
U boodskap is gestuur. Dankie!