Landbousektor Voorsorgfonds.

Ons bemagtig jou sodat jy jou arbeidsmag kan bemagtig.

Oorsig

Ons verbeter reeds sedert 1991 die lewens van plaaswerkers en boere deur aan hulle aanpasbare risiko- en voorsorgfondsoplossings te bied. Ons lidmaatskap staan op meer as 20 000. Ons het onsself oor baie jare as 'n betroubare voorsorgfonds in die landbousektor gevestig.

Ons spesialiseer in risiko- en voorsorgfondsprodukte in die nismark van die landbou. Ons weet dat elke plaas of landboustruktuur anders is. Dit is waarom ons 'n unieke en veelsydige produk bied wat noodsaaklik is vir ons mark. Ons produk is uiters aanpasbaar en kan in 'n verskeidenheid van behoeftes voorsien terwyl dit eenvoudig genoeg is om administrasie te vergemaklik en koste te beperk.

Ons word ondersteun en bestuur deur 'n raad van trustees wat van Agri SA, TLU SA en die LWO afkomstig is, saam met professionele onafhanklike trustees.

Waarom Ons?

Kliënte kan hul eie produk volgens hul eie behoeftes ontwerp.

  • Ons maak dit vir jou moontlik om na die sosiale welstand van jou werknemers om te sien en om so gemoedsrus en vertroue te skep.
  • Ons vorm 'n eerlike en betroubare vennootskap met jou en ons bied waardevolle bedryfsadvies.
  • Ons maak die finansiële las van die bestuur van 'n groot arbeidsmag ligter wanneer risikofaktore voorkom.

Ons lewer deurlopend dienste wat op die behoeftes van werkgewers sowel as werknemers gerig is. Ons hou terselfdertyd by met wetgewing en bedryfstandaarde.

Produkte

Sien ons Produkte

icon-10

Voorsorgfonds (Spaar)

Groei en beskerm die lid se spaargeld.

icon-11

Sterftedekking

Bied 'n enkelbedragvoordeel.

icon-14

Ongeskiktheidsdekking

In die landbousektor maak werknemers meestal op hul liggaamlike vermoëns staat. Ongeskiktheidsdekking bied gemoedsrus, sou iets onvoorsiens gebeur.

icon-12

Begrafnisvoordeel

Dra by tot die begrafniskoste van die lid en nabye familie.

icon-15

Dekking teen ongelukke en liggaamlike verlies

Ongelukke kan gebeur wanneer mense met vee en groot masjinerie werk.

icon-13

Dekking vir seisoenwerkers

Bied dekking aan seisoenwerkers wat tydelike werk verrig.

Benodig meer insig oor hoe die LSVF u kan help?

Dienste

Sien ons Dienste

icon-1

Prioritiseer eise vir onttrekkings en aftrede.

icon-2

Jaarlikse lidvoordeelstate.

icon-3

Ons bied begrafnisdekking aan uitgebreide families.

icon-4

Ons help begunstigdes met eise en betalings.

icon-5

Ons kan trustfondse vir begunstigdes opstel in geval van minderjariges.

icon-6

Ons kan ledesessies vir groter groepe in Afrika-tale reël.

icon-7

Begrafnis-uitbetalings kan binne 48 uur geskied indien ons al die nodige dokumente ontvang het.

icon-8

Lede ontvang 'n deelnemingsertifikaat wanneer hulle by die fonds aansluit.

icon-9

'n Bestuurskomiteevergadering kan een maal per jaar gereël word afhangende van hoeveel werknemers die kliënt het.

Laai ons brosjure af vir meer inligting.

Tariewe

Tariewe

Om voorsiening te maak vir verskillende behoeftes, word verskillende voordeelplanne aangebied. Die voordeelstrukture word in die onderstaande tabelle uiteengesit.

//set your background image

Tariewe

Om voorsiening te maak vir verskillede behoeftes, word verskillende voordeelplanne aangebied.

Voordeelstruktuur vir kleiner werkgewers met minder as 40 werknemers in diens:

LOONPAKKETTE

PLAN    A1  A2  C2 
 BYDRAE    R170.00   R170.00   R192.00   R216.00   R258.00   R432.00
DOODSDEKKING  Dekking      R0.00      R14,000.00   R17,000.00   R20,000.00   R25,000.00   R35,000.00 
Premie  R0.00 R17.71 R21.50 R25.30 R31.63 R44.28
ONGELUKS-DOODSDEKKING  Dekking      R0.00      R14,000.00   R17,000.00   R20,000.00   R25,000.00   R35,000.00 
Premie  R0.00 R4.83 R5.87 R6.90 R8.63 R12.07

KAPITALE ONGESKIKTHEID

Dekking R0.00 R0.00 R0.00 R0.00 R25,000.00 R35,000.00
Premie  R0.00 R0.00 R0.00 R0.00 R10.35 R14.50

BEGRAFNISDEKKING  

 Dekking R0.00 R12,000.00 R16,000.00 R19,000.00 R20,000.00 R30,000.00
 Premie R0.00 R26.22 R35.00 R41.55 R43.70 R65.55
ADMINISTRASIEKOSTE   Fooi R18.00 R18.00 R18.00 R18.00 R18.00 R18.00
BEMARKINGSKOSTE   Fooi R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00
KOMMUNIKASIEKOSTE   Fooi R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00
 ONAFHANKLIKE ADVISEUR  Fooi* R9.78 R9.78 R11.04 R12.42 R14.84 R24.84
MIN TOTALE KOSTE     R31.78 R80.54 R95.41 R108.17 R131.15 R183.24
NETTO BYDRAE    R138.23  R89.47 R96.59 R107.83 R126.86 R248.76
% VAN BYDRAE    81.31%  52.63%  50.31%  49.92%   49.17%  57.58%

LOONPAKKETTE effektief Maart 2024

PLAN A1 A2 B C1
(Gesluit)
C2 C1
(Gesluit)
D E
BYDRAE R180.00 R180.00 R203.00 R228.00 R228.00 R323.00 R272.00 R456.00
DOODSDEKKING Dekking R0.00 R14,000.00 R17,000.00 R17,000.00 R20,000.00 R20,000.00 R25,000.00 R35,000.00
Premie R0.00 R17.71 R21.50 R21.50 R25.30 R25.30 R31.63 R44.28
ONGELUKS-DOODSDEKKING Dekking R0.00 R14,000.00 R17,000.00 R17,000.00 R20,000.00 R20,000.00 R25,000.00 R35,000.00
Premie R0.00 R4.83 R5.87 R5.87 R6.90 R6.90 R8.63 R12.07

KAPITALE ONGESKIKTHEID

Dekking R0.00 R4.83 R5.87 R5.87 R6.90 R6.90 R8.63 R12.07
Premie R0.00 R0.00 R0.00 R0.00 R0.00 R8.28 R10.35 R14.50

BEGRAFNISDEKKING

Dekking R0.00 R12,000.00 R16,000.00 R19,000.00 R19,000.00 R19,000.00 R20,000.00 R30,000.00
Premie R0.00 R26.22 R35.00 R41.55 R41.55 R41.55 R43.70 R65.55

BETAALDE BEGRAFNISPOLIS

Dekking R0.00 R0.00 R0.00 R5,000.00 R0.00 R7,500.00 R0.00 R0.00
Premie R0.00 R0.00 R0.00 R20.13 R0.00 R30.20 R0.00 R0.00
ADMINISTRASIEKOSTE Fooi R18.00 R18.00 R18.00 R18.00 R18.00 R18.00 R18.00 R18.00
BEMARKINGSKOSTE Fooi R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00
KOMMUNIKASIEKOSTE Fooi R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00 R2.00
ONAFHANKLIKE ADVISEUR Fooi* R9.78 R9.78 R11.04 R12.42 R12.42 R17.60 R14.84 R24.84
MIN TOTALE KOSTE R31.78 R80.54 R95.41 R123.47 R108.17 R151.83 R131.15 R183.24
NETTO BYDRAE R148.22 R99.46 R107.59 R104.53 R119.83 R171.17 R140.85 R272.76
% VAN BYDRAE R148.22 R99.46 R107.59 R104.53 R119.83 R171.17 R140.85 R272.76

BATE-GEBASEERDE FOOIE

Voordeel & Belegging
Konsultasie en Aktuarieel Dienste
0.54% van die totale bates van die fonds per jaar
Bedryfskoste 0.60% van die totale bates van die fonds per jaar

Die onderstaande planne is beskikbaar vir werknemers wat 'n minimum salaris van R10 000 per maand verdien. (Werkgewer met minder as 40 werknemers):

SALARISPAKKETTE

PLAN    SAL1  SAL2  SAL3  SAL4 
 BYDRAE    R573.00   R859.00   R1,147.00   R2,867.00 
DOODSDEKKING  Dekking      R100,000.00      R150,000.00   R200,000.00   R500,000.00 
Premie  R65.60 R98.70 R131.00 R328.00
ONGELUKS DOODSDEKKING  Dekking      R50,000.00      R75,000.00   R100,000.00   R250,000.00 
Premie  R8.00 R12.10 R16.10 R40.25

KAPITALE ONGESKIKTHEID

Dekking R100,000.00 R150,000.00 R200,000.00 R500,000.00
Premie  R33.40 R50.00 R66.70 R167.00

BEGRAFNISDEKKING  

 Dekking R35,000.00 R35,000.00 R35,000.00 R35,000.00
 Premie R51.50 R51.50 R51.50 R51.50
ADMINISTRASIEKOSTE    Fooi R18.00 R18.00 R18.00 R18.00
BEMARKINGSKOSTE    Fooi R2.00 R2.00 R2.00 R2.00
KOMMUNIKASIEKOSTE    Fooi R2.00 R2.00 R2.00 R2.00
 ONAFHANKLIKE ADVISEUR  Fooi* R32.95 R49.39 R65.95 R164.85
MIN TOTALE KOSTE     R213.45 R283.69 R353.25 R773.60
NETTO BYDRAE    R359.55  R575.31 R793.75 R2,093.40
% VAN BYDRAE    62.75%  66.97%  69.20%  73.02% 

SALARISPAKKETTE effektief Maart 2024

PLAN SAL1 SAL2 SAL3 SAL4
BYDRAE R605.00 R906.00 R1,210.00 R3,025.00
DOODSDEKKING Dekking R100,000.00 R150,000.00 R200,000.00 R500,000.00
Premie R65.60 R98.70 R131.00 R328.00
ONGELUKS DOODSDEKKING Dekking R50,000.00 R75,000.00 R100,000.00 R250,000.00
Premie R8.00 R12.10 R16.10 R40.25

KAPITALE ONGESKIKTHEID

Dekking R100,000.00 R150,000.00 R200,000.00 R500,000.00
Premie R33.40 R50.00 R66.70 R167.00

BEGRAFNISDEKKING

Dekking R35,000.00 R35,000.00 R35,000.00 R35,000.00
Premie R51.50 R51.50 R51.50 R51.50
ADMINISTRASIEKOSTE Fooi R18.00 R18.00 R18.00 R18.00
BEMARKINGSKOSTE Fooi R2.00 R2.00 R2.00 R2.00
KOMMUNIKASIEKOSTE Fooi R2.00 R2.00 R2.00 R2.00
ONAFHANKLIKE ADVISEUR Fooi* R32.95 R49.39 R65.95 R164.85
MIN TOTALE KOSTE   R213.45 R283.69 R353.25 R773.60
NETTO BYDRAE   R391.55 R622.31 R856.75 R2,251.40
% VAN BYDRAE   64.72% 68.69% 70.81% 74.43%

BATE-GEBASEERDE FOOIE

Voordeel & Belegging
Konsultasie en Aktuarieel Dienste
0.54% van die totale bates van die fonds per jaar
Bedryfskoste 0.60% van die totale bates van die fonds per jaar

AANPASBARE VOORDEELSTRUKTURE

AANPASBARE VOORDEELSTRUKTURE VIR GROOT WERKGEWERS MET MEER AS 40 WERKNEMERS.

tailor made benefits
AANPASBARE GROEPSRISIKO VOORDELE OPSIES OM VAN TE KIES:
KOSTE AS % VAN LOON
DOOD EN ONGESKIKTHEIDDEKKING VOORDEEL
OPSIE 1 1x JAARLIKSE LOON 1.05%
OPSIE 2 2x JAARLIKSE LOON 2.10%
OPSIE 3 3x JAARLIKSE LOON 3.15%
OPSIE 4 4x JAARLIKSE LOON 4.20%
KOSTE AS % VAN LOON
ONGELUKSVOORDEEL VIR DOOD OF LIGGAAMLIKE VERLIES VOORDEEL
OPSIE 1 1x JAARLIKSE LOON 0.19%
OPSIE 2 2x JAARLIKSE LOON 0.38%
OPSIE 3 3x JAARLIKSE LOON 0.56%
OPSIE 4 4x JAARLIKSE LOON 0.75%
KOSTE AS % VAN LOON
TYDELIKE ONGESKIKTHEIDSVOORDEEL VOORDEEL
75% VAN PENSIOENGEWENDE LOON 0.20%
BETALING VIR 6 MAANDE
1 MAAND WAGPERIODE
Familie begrafnisvoordele.

TARIEWE VIR 2020/2021
Familie begrafnis voordeel Voordeel Koste sonder opbetaalde voordeel Koste met opbetaalde voordeel
Werknemer R13 500 R19.80 R21.78
Gade R13 500
Kind tussen 14 en 21 jaar oud R13 500
Kind tussen 7 en 14 Jaar oud R6 750
Doodgebore baba tot 7 jaar oud R3 375
Familie begrafnis voordeel Voordeel Koste sonder opbetaalde voordeel Koste met opbetaalde voordeel
Werknemer R20 000 R29.70 R32.67
Gade R20 000
Kind tussen 14 en 21 jaar oud R20 000
Kind tussen 7 en 14 Jaar oud R10 000
Doodgebore baba tot 7 jaar oud R5 000
Familie begrafnis voordeel Voordeel Koste sonder opbetaalde voordeel Koste met opbetaalde voordeel
Werknemer R29 000 R39.60 R43.56
Gade R29 000
Kind tussen 14 en 21 jaar oud R29 000
Kind tussen 7 en 14 Jaar oud R14 500
Doodgebore baba tot 7 jaar oud R7 250
Familie begrafnis voordeel Voordeel Koste sonder opbetaalde voordeel Koste met opbetaalde voordeel
Werknemer R35 000 R49,50 R54,45
Gade R35 000
Kind tussen 14 en 21 jaar oud R35 000
Kind tussen 7 en 14 Jaar oud R17 500
Doodgebore baba tot 7 jaar oud R8 750
Familie begrafnis voordeel Voordeel Koste sonder opbetaalde voordeel Koste met opbetaalde voordeel
Werknemer R50 000 R71,50 R78,65
Gade R50 000
Kind tussen 14 en 21 jaar oud R50 000
Kind tussen 7 en 14 Jaar oud R25 000
Doodgebore baba tot 7 jaar oud R12 500

Vorms

Vorms.

Vir enige addisionele informasie stuur asseblief 'n epos na agrisectorfund@verso.co.za. U kan ons ook skakel by 021 943 5300.

Kontak

Kontak Ons

Skakel:

Bemarking Konsultant-
Meshack Mavuso:
082 727 2608

Ondersteuning: (012) 845 0001

Laai
U boodskap is gestuur. Dankie!